15 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆ?

ಬೇಕು

22.21%
512 Votes

ಬೇಡ

71.67%
1,652 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

6.12%
141 Votes
Total Votes: 2,305
Thank you for voting