2023ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆ?

ಬೇಕು

66.84%
518 Votes

ಬೇಡ

33.16%
257 Votes
Total Votes: 775
Thank you for voting