കേരള പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് വേണ്ടി ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെ പ്രളയസെസ് പിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 10-01-2019

ഉണ്ട്

36.07%
44 Votes

ഇല്ല

63.93%
78 Votes
Total Votes: 122
This Poll is Closed !

More Polls