കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സോണിയ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഉണ്ട്

40.52%
141 Votes

ഇല്ല

59.48%
207 Votes
Total Votes: 348
Thank you for voting

More Polls