പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയണമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിർദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls