ബംഗാളിലെ സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

35.25%
147 Votes

ഇല്ല

64.75%
270 Votes
Total Votes: 417
Thank you for voting
 

More Polls