ബംഗാളിലെ സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

35.14%
149 Votes

ഇല്ല

64.86%
275 Votes
Total Votes: 424
Thank you for voting