ബംഗാളിലെ സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

100%
1 Votes

ഇല്ല

0%
Total Votes: 1
Thank you for voting

More Polls