ബംഗാളിലെ സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

50%
1 Votes

ഇല്ല

50%
1 Votes
Total Votes: 2
Thank you for voting

More Polls