ബംഗാളിലെ സിപിഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഹകരണം കേരളത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

35.17%
147 Votes

ഇല്ല

64.83%
271 Votes
Total Votes: 418
Thank you for voting
 

More Polls