യുപിയിലെ വിവാദ ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും കുട്ടികള്‍ മരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

64.97%
421 Votes

ഇല്ല

34.88%
226 Votes
Total Votes: 648
Thank you for voting
 

More Polls