രാജ്യം വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 09-01-2019

ഉണ്ട്

36.03%
98 Votes

ഇല്ല

63.97%
174 Votes
Total Votes: 272
This Poll is Closed !

More Polls