റാഫേൽ ഇടപാടിലെ അന്വേഷണം ഭയന്നാണ് അലോക് വർമ്മയെ സിബിഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയതെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ

More Polls