ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കക്ഷി നേതാവ് പദവിയിൽനിന്ന് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ മാറ്റണമെന്ന നേതാക്കളുടെ ആവശ്യത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls