ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

39.19%
58 Votes

ഇല്ല

60.81%
90 Votes
Total Votes: 148
Thank you for voting