ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

39.04%
57 Votes

ഇല്ല

60.96%
89 Votes
Total Votes: 146
Thank you for voting