ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

38.93%
58 Votes

ഇല്ല

61.07%
91 Votes
Total Votes: 149
Thank you for voting