ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

38.78%
57 Votes

ഇല്ല

61.22%
90 Votes
Total Votes: 147
Thank you for voting