വനിതാ മതിലിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനപിന്തുണ വര്‍ധിച്ചതിന് തെളിവായി കണക്കാക്കാമോ?

Result as per date 01-01-2019

അതെ

46.52%
87 Votes

അല്ല

53.48%
100 Votes
Total Votes: 187
This Poll is Closed !
 

More Polls