വനിതാ മതിലിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനപിന്തുണ വര്‍ധിച്ചതിന് തെളിവായി കണക്കാക്കാമോ?

Result as per date 01-01-2019

അതെ

46.03%
87 Votes

അല്ല

53.97%
102 Votes
Total Votes: 189
This Poll is Closed !

More Polls