വനിതാ മതിലിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനപിന്തുണ വര്‍ധിച്ചതിന് തെളിവായി കണക്കാക്കാമോ?

More Polls