വ്യവസായ മന്ത്രി മുന്‍കൈയ്യെടുത്ത് നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ആലപ്പാട് സമരം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 12-01-2019

ഉണ്ട്

35.09%
80 Votes

ഇല്ല

64.91%
148 Votes
Total Votes: 228
This Poll is Closed !

More Polls