ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച നടത്തുന്ന ഹര്‍ത്താലിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 02-01-2019

ഉണ്ട്

41.37%
139 Votes

ഇല്ല

58.63%
197 Votes
Total Votes: 336
This Poll is Closed !

More Polls