ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച നടത്തുന്ന ഹര്‍ത്താലിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls