ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ഇരുഭാഗത്തും ന്യായമുണ്ടെന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ നിലപാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ടാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

73.43%
340 Votes

ഇല്ല

26.57%
123 Votes
Total Votes: 463
You have already voted

More Polls