സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസില്‍ കൂടുതല്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് പങ്കെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

60.67%
108 Votes

ഇല്ല

39.33%
70 Votes
Total Votes: 178
You have already voted