സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസില്‍ കൂടുതല്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് പങ്കെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?