ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി സംഘപരിവാർ ആസൂത്രിത അക്രമം അഴിച്ച് വിട്ടതാണെന്ന സർക്കാർ ആരോപണം ശരിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 04-01-2019

ഉണ്ട്

58.1%
183 Votes

ഇല്ല

41.9%
132 Votes
Total Votes: 315
This Poll is Closed !

More Polls