ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി സംഘപരിവാർ ആസൂത്രിത അക്രമം അഴിച്ച് വിട്ടതാണെന്ന സർക്കാർ ആരോപണം ശരിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls