സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ് അന്വേഷണം 'പ്രമുഖരിലേക്ക്' എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 26-06-2021

ഉണ്ട്

45.21%
33 Votes

ഇല്ല

54.79%
40 Votes
Total Votes: 73
This Poll is Closed !