സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ് അന്വേഷണം 'പ്രമുഖരിലേക്ക്' എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?