പൂഞ്ഞാറില്‍ നിന്നും ഇത്തവണയും പിസി ജോര്‍ജിന് വിജയിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 26-03-2021

ഉണ്ട്

27.24%
67 Votes

ഇല്ല

72.76%
179 Votes
Total Votes: 246
This Poll is Closed !