കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തൃശൂര്‍ പൂരം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 19-04-2021

ഉണ്ട്

86.14%
230 Votes

ഇല്ല

13.86%
37 Votes
Total Votes: 267
This Poll is Closed !