നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴക്കൂട്ടത്ത് ആര് വിജയിക്കും?

Result as per date 03-04-2021

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

45.86%
238 Votes

ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ

22.54%
117 Votes

ഡോ എസ് ലാൽ

31.6%
164 Votes
Total Votes: 519
This Poll is Closed !