രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 09-05-2021

ഉണ്ട്

67.68%
134 Votes

ഇല്ല

32.32%
64 Votes
Total Votes: 198
This Poll is Closed !