രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?