കെ സുധാകരന്‍ അധ്യക്ഷനായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 09-06-2021

ഉണ്ട്

66.67%
144 Votes

ഇല്ല

33.33%
72 Votes
Total Votes: 216
This Poll is Closed !