കെ സുധാകരന്‍ അധ്യക്ഷനായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?