ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?

ಬೇಕು

54.17%
13 Votes

ಬೇಡ

45.83%
11 Votes
Total Votes: 24
Thank you for voting