ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?