ಐಪಿಎಲ್ 2022ರ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ?

2

27.78%
10 Votes

3

30.56%
11 Votes

4

25%
9 Votes

5

16.67%
6 Votes
Total Votes: 36
Thank you for voting