ಐಪಿಎಲ್ 2022ರ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ?

2

27.03%
10 Votes

3

29.73%
11 Votes

4

24.32%
9 Votes

5

18.92%
7 Votes
Total Votes: 37
Thank you for voting