ಐಪಿಎಲ್ 2022ರ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ?

2 3 4 5