ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?

ಹೌದು

50%
6 Votes

ಇಲ್ಲ

50%
6 Votes
Total Votes: 12
Thank you for voting