ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?