കൂടുതല്‍ തന്ത്രശാലിയായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇവരില്‍ ആരായിരുന്നു?

എംഎസ് ധോണി

53.85%
7 Votes

റിക്കി പോണ്ടിങ്

46.15%
6 Votes
Total Votes: 13
Thank you for voting