കൂടുതല്‍ തന്ത്രശാലിയായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇവരില്‍ ആരായിരുന്നു?

എംഎസ് ധോണി

50%
6 Votes

റിക്കി പോണ്ടിങ്

50%
6 Votes
Total Votes: 12
Thank you for voting