இங்கிலாந்து - வெ.இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடர் சிக்கல் இல்லாமல் நடக்குமா?