இந்தியா - ஆஸி. ஒருநாள் தொடரில் எந்த அணி வெல்லும்?

இந்தியா

46.58%
579 Votes

ஆஸ்திரேலியா

43.77%
544 Votes

சமன் ஆகும்

2.82%
35 Votes

தெரியலையே!

6.84%
85 Votes
Total Votes: 1,243
You have already voted