இந்தியா - நியூசிலாந்து போட்டியில் மழை வருமா?

கண்டிப்பா வரும்!

63.22%
2,219 Votes

வராது!

10.34%
363 Votes

வரும்.. ஆனா வராது!

17.07%
599 Votes

தெரியலையே!

9.37%
329 Votes
Total Votes: 3,510
Thank you for voting