இந்தியா - நியூசிலாந்து போட்டியில் மழை வருமா?

கண்டிப்பா வரும்!

63.3%
2,216 Votes

வராது!

10.31%
361 Votes

வரும்.. ஆனா வராது!

17.05%
597 Votes

தெரியலையே!

9.34%
327 Votes
Total Votes: 3,501
Thank you for voting