இந்திய அணியில் இனி 19வது ஓவரை புவனேஷ்வர் குமாருக்கு கொடுக்க கூடாது என ரசிகர்கள் கோருவது?

சரி தான்

57.95%
1,108 Votes

ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது

18.41%
352 Votes

சிறிது காலம் தவிர்க்கலாம்

23.64%
452 Votes
Total Votes: 1,912
Thank you for voting