உலகக்கோப்பை இறுதியில் இங்கிலாந்து vs நியூசி.. வெற்றி யாருக்கு?

இங்கிலாந்து

51.83%
2,657 Votes

நியூசிலாந்து

37.89%
1,942 Votes

தெரியலையே!

1.89%
97 Votes

எரிச்சலை கிளப்பாதீங்க

8.39%
430 Votes
Total Votes: 5,126
Thank you for voting