உலகக்கோப்பை இறுதியில் இங்கிலாந்து vs நியூசி.. வெற்றி யாருக்கு?