டெஸ்ட் அணியில் ராகுலை நீக்கி விட்டு ரோஹித்துக்கு வாய்ப்பு தரலாமா?

கூடவே கூடாது!

9%
147 Votes

கண்டிப்பா தரணும்!

75.51%
1,233 Votes

ராகுலுக்கு 2 மேட்ச் சான்ஸ் தரலாம்

8.08%
132 Votes

அது கோலியின் முடிவு!

7.41%
121 Votes
Total Votes: 1,633
Thank you for voting