டெஸ்ட் அணியில் ராகுலை நீக்கி விட்டு ரோஹித்துக்கு வாய்ப்பு தரலாமா?

கூடவே கூடாது!

9.01%
147 Votes

கண்டிப்பா தரணும்!

75.49%
1,232 Votes

ராகுலுக்கு 2 மேட்ச் சான்ஸ் தரலாம்

8.09%
132 Votes

அது கோலியின் முடிவு!

7.41%
121 Votes
Total Votes: 1,632
Thank you for voting